Copyright

WWW stránky (dále dílo) jsou určeny pro osobní potřebu jejich uživatelů. Dílo nebo jeho části je nepřípustné rozšiřovat, rozmnožovat, publikovat, uchovávat v databázích, stahovat apod. Na formu a obsah díla i jeho části se vztahuje ochrana na základě Autorského zákona a jakékoliv užití tohoto díla v rozporu s tímto zákonem nebo bez udělení oprávnění autora zakládá právní odpovědnost.

Copyright Caffé Panda Bar © - Všechna práva vyhrazena.

boční menu
Zpandi se!!!

Přidej si nás na Facebook!
Wifi Panda - v Pandě se vždy připojíte k internetu ;-)

Pandeři